Jeřáb břek (Sorbus torminalis)

Jeřáb břek (Sorbus torminalis)

čeleď Růžovité (Rosaceae)

jeřáb břek – list, Nebřeziny 2007

jeřáb břek – list, Nebřeziny 2007

Vzrůst: 3 -15 m vysoký strom; borka tmavě šedá, hladká; fanerofyt

Listy: jednoduché, široce vejčité, peřenoklané až peřenodílné

Květy: bílé, nažloutlé; chocholičnatá lata; kvete od května do června

Plod: hnědá malvice; endozoochorie

Stanoviště: teplomilné doubravy, dubohabřiny, lesní pláště; těžší a sušší půdy

Rozšíření: Evropa, Kavkaz, Turecko, Sýrie, severní Afrika; u nás roztroušeně v termofytiku a teplejším mezofytiku

Praktický význam: patří mezi druhy uvedené v Červeném seznamu – druh vyžadující další pozornost (C4a), z přezrálých plodů lze dělat mošt, zavařeniny; dřevo pevné, těžké – výroba dřevěných šroubů a hudebních nástrojů

Zajímavosti: má malou konkurenční schopnost, plodí až ve 20 – 30 letech

Břeková alej Broumy 19.5.2019

květy jeřábu břeku, břeková alej Broumy 19.5.2019

Mohlo by se vám líbit...