Tis červený

Tis červený (Taxus baccata)

čeleď Tisovité (Taxaceae)

Tis červený

Tis červený, Chudenice 2005

Vzrůst: strom (12-20m) nebo velký keř, borka červenohnědá, kmen bez pryskyřice

Listy: jehlicovité, 1,5 -3cm dlouhé, ploché, dlouze zašpičatělé; na rubu světlejší, na větvičce ve dvou řadách podobně jako u jedle

Šištice: tis je dvoudomý, samčí šištice jsou žlutavé, samičí zelené; kvete v březnu až dubnu

Šiška: vejčité semeno v dužnatém míšku (jediný z celé rostliny nejedovatý), dozrává od konce léta; semeno je uzpůsobeno k šíření zažívacím ústrojím ptáků a jiných zvířat, šíření i vodou

Stanoviště: pohostinné až stinné polohy, kyselé humózní půdy, smíšené suťové lesy

Rozšíření: severní Afrika, Evropa až přední Asie; u nás jako původní dřevina vzácný (Křivoklátsko – např. NPR Týřov)

Samší šištice tisu,

Samčí šištice tisu, lesopark Homolka v Plzni 2006

Praktický význam: jedovatý (kromě míšků) – obsahuje alkaloidy (taxin); pěstován v parcích, zahradách; dřevo je pevné, trvanlivé, ve středověku bylo využíváno k výrobě luků a samostřílů, větve na košťata

Zajímavosti: je zákonem chráněný (§2) a též je zařazen do Červeného seznamu (Grulich 2012) jako ohrožený druh C3 – pozůstatek třetihorní květeny, místy původní. Roste velmi pomalu, dožívá se vysokého věku. Tis červený se nachází i v přírodní rezervaci (1933) u hradu Netřeb na Domažlicku, exempláře jsou staré přes 700 let.

 

 

 

 

 

Borka tisu

Borka tisu, lesopark Homolka v Plzni 2006

 

 

Mohlo by se vám líbit...